เทคโนโลยีการตรวจหาพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาปลวก Termatrac

ยืนยันและติดตามความเคลื่อนไหวของปลวกวิเคราะห์และเก็บข้อมูล

เทคโนโลยีวางเหยื่อกำจัดปลวก EXTERRA รับประกันผลงานล่มสลายปลวกใต้ดิน ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

Exterra สร้างแนว CO2 โซนรอบบ้าน เพื่อตรวจจับการกระจายตัวของปลวกจากชั้นดิน และเหยื่อ Requiem ล่มรังปลวกใต้ดิน ได้มากถึง 6 สายพันธุ์หลักที่พบบ่อยที่สุดในเมืองไทย

เทคโนโลยีกำจัดปลวก EXTERRA

Exterra Timber Damage Warranty สูงสุด 3 ล้านบาท

ล่มสลายรังปลวกได้จริงและการันตีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทุกชีวิตในบ้าน

Your peace-of-mind is our priority, Call us now .. 02 941-4301-3

ปฏิบัติการโดย Certified Pest Control Technician เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม bug people

Enter Site

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System