เพราะ "บ้าน" หยุดสวยไม่ได้

วางแผนสร้างและดูแลรักษาบ้านอย่างครบระบบ เพื่อให้สวรรค์ของคุณและครอบครัว ปลอดภัยจากภัยคุกคามของปลวก แมลง และหนู

  • เทคโนโลยีป้องกันปลวก Novithor รับประกันนาน 20 ปี โนวิธอร์ช่วยสร้าง Granite Guard ที่เสริมความแก่งของแกรนิต ที่ปลวกไม่สามารถเจาะทะลุผ่านไปได้
  • เทคโนโลยีกำจัดปลวก Exterra ล่มสลายรังปลวกได้จริง มี Exterra Timber Damage Warranty สูงสุด 3 ล้านบาท และการันตีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทุกชีวิตในบ้าน

โปรโมชั่นพิเศษ สอบถามในงาน

Your peace-of-mind is our priority, Call us now .. 02 941-4301-3

ปฏิบัติการโดย Certified Pest Control Technician เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม bug people

Enter Site follow us on facebook โปรโมชั่นพิเศษ

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System