กำจัดปลวก - Bug People

การดูแลและป้องกันบ้านสวยจากปัญหาปลวกใต้ดิน

การดูแลและป้องกันบ้านสวยจากปัญหาปลวกใต้ดิน

 

หมดยุคเก่า เข้าสู่ยุคประสิทธิภาพใหม่ในการกำจัดปลวก

การป้องกันการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

 1.

ระยะก่อนปลูกสร้าง และระหว่างการปลูกสร้าง: จะมีการดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในดินภายใต้อาคาร เพื่อสร้างให้ชั้นดินเป็นพิษก่อนการปูพื้นหรือ
เทคอนกรีต (Soil Treatment)

 2.

การป้องกันและกำจัดปลวกสำหรับอาคารที่ปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว: ด้วยความรุนแรงของการเข้าทำลายของปลวกที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก
ดังนั้นระบบ เอ็กซ์เทอร์ร่า ซึ่งเป็นระบบกำจัดปลวกแบบวางเหยื่อที่มีศักยภาพให้ผลในการล่มสลายรังปลวกแบบเบ็ดเสร็จทั้งรัง จึงได้รับการ
คิดค้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางการออกหาอาหารของปลวก กำจัด และป้องกันอาคารบ้านเรือนจากการบุกรุกของปลวกรังใหม่
ต่อไปในอนาคต

เข้าสู่ยุคประสิทธิภาพใหม่ในการดูแลปัญหาปลวกใต้ดินด้วยเทคโนโลยีการวางเหยื่อ

 •

ล่มสลายรังปลวกได้เบ็ดเสร็จทั้งรัง ด้วยการใช้สารออกฤทธิ์ในเหยื่อกำจัดปลวกที่ให้ผลยับยั้งขบวนการลอกคราบของปลวก (Insect Growth Regulator)

 •

เหยื่อกำจัดปลวกเป็นสารกลุ่มออกฤทธิ์ช้า จึงไม่ทำให้ปลวกตายทันที
เป็นผลให้ไม่เกิดการเปลี่ยนเส้นทางการออกหาอาหาร ดังนั้นความเสียหาย
จึงไม่กระจายเพิ่มไปทั่วอาคารสถานที่

 •

ไม่ต้องเจาะพื้น ผนังภายในอาคารให้เสียหาย

 •

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสัตว์เลือดอุ่น

 •

ไม่มีกลิ่นเหม็น

การป้องกันและกำจัดปัญหาปลวกสวน

ปลวกสวนมักจะชอบกัดกินไม้ที่มีความชื้นสูง และรังของมันจะอยู่ไม่ลึกมากเมื่อเทียบกับรังของปลวกใต้ดิน ในกรณีที่พบการ เข้าทำลายของปลวกสวน
จะดำเนินการสเปรย์สารเคมีกำจัดปลวกเบาบางเพื่อกำจัดและบรรเทาปัญหา
เนื่องจากปลวกสวน ยังมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์วิทยาและช่วยผลิตจุลินทรีย์ในดิน จึงไม่มีความจำเป็นต้องล่มรังของมัน

Play Exterra Video

ระบบเอ็กซ์เทอร์ร่า เพื่อการกำจัดปลวกใต้ดินชนิดทำลายบ้าน

ตรวจหาเส้นทางการออกหาอาหาร
ของปลวก (Monitor)
© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System