กำจัดปลวก - Bug People

ระบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดและป้องกันปัญหาปลวกใต้ดินและปลวกสวน Termite Management Solution

ระบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดและป้องกันปัญหาปลวกใต้ดินและปลวกสวน Termite Management Solution

หมดยุคเก่า เข้าสู่ประสิทธิภาพใหม่ ... ในการกำจัดปลวก

Exterra Timber Replacement Warranty
คือบริการประกันที่ให้ความคุ้มครองอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากปัญหาปลวก โดยให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 3 ล้านบาท

Bug People ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในระดับ Authorized Preferred Operator ของบริษัท เอ็นซิสเท็กซ์ จำกัด (ประเทศไทย) เพื่อเป็นที่ปรึกษาของท่านในการสำรวจบ้านหรืออาคาร ติดตั้งและบริการกำจัดปลวกด้วยระบบกำจัดปลวกเอ๊กซ์เทอร์ร่า อีกทั้งยังให้คำแนะนำในการปรับปรุงโครงสร้างหรือพื้นที่รอบบ้าน เพื่อลดภาวะชักนำปัญหาปลวกต่าง ๆ เพื่อให้ทรัพย์สินของท่านปลอดภัยจากการคุกคามของปลวกใต้ดิน

เฉพาะตัวแทนที่ผ่านการฝึกอบรมและพิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถและมุ่งมั่นจริงเท่านั้น จึงได้รับอนุญาตให้ออกประกันคุ้มครองทรัพย์สินของท่าน มองหาตราประทับนี้ เพื่อท่านจะได้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

เอ็นซิสเท็กซ์ กล้าตอกย้ำประสิทธิภาพของระบบกำจัดและป้องกันปลวก เอ๊กซ์เทอร์ร่า เพื่อให้อาคารบ้านเรือนที่ได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างสวยด้วยวัสดุราคาแพง จึงควรค่าที่จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมในรูปแบบของ “Timber Replacement Warranty Program คุ้มครองบ้านด้วยระบบกำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ เอ๊กซ์เทอร์ร่า” ในวงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท

Exterra Timber Replacement Warranty คุ้มครองมูลค่าการซ่อมแซมของไม้ทั้งหมดที่เป็นโครงสร้าง และเฟอร์นิเจอร์ บิลต์อินที่ตกแต่งติดกับโครงสร้าง ฝ้าเพดาน วอลล์เปเปอร์ พรมที่ปูยึดติดกับพื้นหรือโครงสร้าง ซึ่งได้รับความเสียหายจากการเข้าทำลายของปลวก

หมายเหตุ:
  • การคุ้มครองไม่ครอบคลุมชิ้นไม้ที่เคลื่อนย้ายได้ และพรม หมายถึงไม่รวมการประกันในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทุกประเภท
  • เงื่อนไขการออกกรมธรรม์ประกัน คือ ต้องมีการติดตั้งสถานีเหยื่อ (Bait Stations) รอบอาคารได้ครบสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน และติดตั้งทุก ๆ 4 เมตร ในบริเวณที่เป็นคอนกรีตซึ่งจะต้องติดตั้ง In-Concrete Bait Stations จะต้องหนาไม่เกิน 30 ซม.
  • จะต้องปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ ตามข้อแนะนำของตัวแทนที่ให้คำปรึกษาของท่าน เพื่อลดภาวะชักนำปัญหาปลวก
 
Quality Exterra Care Exterra Guarantee
© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System