กำจัดปลวก - Bug People

ระบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดและป้องกันปัญหาปลวกใต้ดินและปลวกสวน Termite Management Solution

ระบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดและป้องกันปัญหาปลวกใต้ดินและปลวกสวน Termite Management Solution

หมดยุคเก่า เข้าสู่ประสิทธิภาพใหม่ ... ในการกำจัดปลวก

Exterra Timber Replacement Warranty Program is to insure any properties from the sub-terranian termite invasion with the coverage up to 3,000,000 baht.

Ensystex Inc. is so confident in the effectiveness of Exterra that we back it with a 3,000,000 baht Timber Replacement Warranty. Exterra is as effective as it is environmentally friendly. So effective that it doesn’t just keep termite colonies out of your home, it eliminates them completely. If termites damage your home and it is covered by our warranty at the time the damage occurs, we will repair up to 3,000,000 baht of qualified new termite damage. Like any warranty, limitations apply. Refer to the actual warranty for a full explanation of the coverage and its limitations

Just another reason why Exterra is the only choice to protect your biggest investment. Read more about Timber Replacement Warranty Program

Look for the seal for assured protection.

Only operators who have trained and proven themselves competent and committed are permitted to recommend a property for warranty coverage. Look for this seal to assure you are being cared for by the best.

Remarks:
  • TimberSafe Warranty Program will cover only for the damages occurred to all wooden attached to house structure, built-in furnitures, ceiling, wallpaper, and built-in carpet which caused by termite invasion.
  • Insurance coverage will not cover for any stand-alone furnitures or any movable pieces of decoration, carpet, and wallpaper.
  • In order to issue the insurance policy, it is required that all Exterra Bait Stations to be installed completely at four sides around the house or building, at every 4 meters. For any concrete area where in-concrete bait stations must be placed, the concrete must not be thicker than 30 cm.
Quality Exterra Care Exterra Guarantee
© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System