เหยื่อและอุปกรณ์ในการ กำจัดหนู - Bug people, Solution for termite, general pest and rodent problems.

ระบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดและป้องกันปัญหาหนู Rodent Management Solution

ระบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดและป้องกันปัญหาหนู Rodent Management Solution

 

เพิ่มความคุ้มครองบ้านจากการรบกวนของหนู

เมื่ออาคารสถานที่ใดต้องผจญภัยกับหนู ปัญหานี้ควรได้รับการจัดการจากทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น จึงจะให้ผลในระยะยาว เนื่องจากหนูมีหลากหลายสายพันธุ์ จึงมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจและศึกษาถึงลักษณะการออกหาอาหารของมัน เพื่อการจัดการปัญหาที่ตรงจุด

ขั้นตอนที่ถูกต้องในการกำจัดหนูและป้องกันปัญหาหนู คือ

1.

สำรวจพื้นที่และประเมิณการแพร่ระบาดของปัญหา

2.

กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการ ด้วยการวางเหยื่อแบบ 3 ระยะ คือ
การวางเหยื่อตามขอบกำแพงด้านใน การวางเหยื่อรอบตัวอาคารด้านนอก
การวางเหยื่อในตัวอาคาร

3.

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ สำหรับแต่ละระยะในขั้นตอนการดำเนินงาน

4.

การประเมิณผล และกำหนดกลยุทธ์ในระยะป้องกัน

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System