สารเคมีกำจัดยุง และลูกน้ำ - Bug people

ระบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดและป้องกันปัญหายุง Mosquito Management Solution

ระบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดและป้องกันปัญหายุง Mosquito Management Solution

 

ประสิทธิภาพในกาคุ้มครองบ้านจากปัญหาน่ารำคาญของยุง

วิธีจัดการกับปัญหายุงร้ายที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นกับสารเคมีและการเลือกใช้เครื่องมือฉีดพ่นสารเคมีที่เหมาะสม อีกทั้งการวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือแหล่งหลบพักของยุง และรวมถึงเวลาในการเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลต่อการกำจัดยุงแต่ละประเภท

bug people ดำเนินงานด้วยระบบผสมผสาน โดยเริ่มจากการใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ โรยในแหล่งน้ำนิ่งต่าง ๆ ของสถานที่ เพื่อทำลายลูกน้ำ หรือตัวโม่งก่อนที่พวกมัน จะโตเต็มวัย และใช้เครื่องพ่นละอองฝอยเล็ก (ULV Spray Machine) ในการสเปรย์ สารเคมีภายในอาคารและบริเวณสวน และใช้เครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging Machine) ในการรมควันท่อระบายน้ำ หรือบริเวณที่อับต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่เราไว้วางใจ มีดังนี้

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System