เหยื่อและสารเคมีในการกำจัดแมลงสาบ - Bug people

ระบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดและป้องกันปัญหาแมลงสาบ Cockroach Management Solution

ระบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการกำจัดและป้องกันปัญหาแมลงสาบ Cockroach Management Solution

 

ประสิทธิภาพในกาคุ้มครองบ้านจากปัญหาน่ารำคาญของแมลงสาบ

ไม่มีเจ้าของบ้านคนใดที่ต้องการพบเห็นแมลงสาบในที่อยู่อาศัยหรือตามอาหารของเรา เพราะแมลงสาบมีแต่ความสกปรกและเป็นพาหะนำโรคตัวฉกาจตัวหนึ่งบนโลกใบนี้ เพื่อให้โลกเราและโลกส่วนตัวของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น จึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแมลงสาบให้ถูกต้อง รวมถึงการควบคุมปริมาณจากภายนอกและภายในอาคารอีกด้วย

ทำไมบางบ้านหรือบางสถานที่จึงมีแมลงสาบมาก ในขณะที่บางบ้านก็ไม่เห็นแมลงสาบเลย? สาเหตุและที่มาของปัญหาแมลงสาบมีมากมาย อาทิเช่น

ระบบสุขาภิบาล การจัดเก็บขยะไม่ดีพอ

ท่อน้ำรอบตัวอาคารอาจไม่ได้รับการลอกท่อสม่ำเสมอ

การจัดเก็บข้าวของสัมภาระภายในและภายนอกที่ไม่เป็นระเบียบ
ก่อให้เกิดความอับตามบริเวณต่างๆ

การทิ้งจาน ชาม หรือภาชนะใดๆ ที่มีเศษอาหารไว้ข้ามคืน โดยไม่ล้าง

การตกแต่งห้องน้ำภายในอาคาร และระบบท่อของอาคาร บางครั้งอาจ
เอื้ออำนวยต่อการเข้ามาของแมลงสาบได้

การสำรวจและการกำจัดแมลงสาบไม่ใช่เรื่องยากเกินไป
สำหรับเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
การกำจัดแมลงภายใต้แนวคิด IPM

IPM เริ่มจากการสำรวจ เพื่อชี้บ่งร่องรอยการแพร่ระบาดของแมลงสาบ
ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน

IPM ใช้ระบบผสมผสานระหว่างการวางเหยื่อ และการสเปรย์สารเคมี
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัด และเพื่อความปลอดภัย
ของผู้อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

IPM ช่วยลดปัญหาเรื่องการต้านสารของแมลงอีกด้วย

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System