กำจัดหนู - Bug People

มาตรฐานการบริการกำจัดหนู Rodent Management System

มาตรฐานการบริการกำจัดหนู Rodent Management System

 

มาตรการกำจัดและป้องกันปัญหาหนู เพื่อไม่ให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้

วางกล่องเหยื่อกำจัดหนูชนิดออกฤทธิ์ช้า(Chronic Poisoned Rodenticides, Slow Acting Posioned Rodenticides, Multiple Dose Rodenticides หรือ Anticoagulant Rodenticides) เป็นสารที่หนูจะต้องกินติดต่อกันช่วงระยะ เวลาหนึ่ง หรือกินครั้งเดียว และสะสมพิษในร่างกายถึงปริมาณเพียงพอที่จะกิดอาการเลือดไม่แข็งตัว (Anticoagulant) เลือดจะออก ตามบาดแผล เลือดคั่งในอวัยวะต่าง ๆ และถึงตายในที่สุด ภายในระยะเวลา 3-15 วัน

เป็นเหยื่อพิษสำเร็จรูปที่ มีอัตราความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ตั้งแต่ 0.0025% - 0.005%(วิธกำจัดหนูดังกล่าว ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของนักวิชาการ จะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากบางครั้งหากหนูมีขนาดใหญ่มาก เมื่อหนูตายอาจมีกลิ่นรบกวน)

มาตรฐานการบริการ

ดูแลตรวจสอบสถานที่ที่รับบริการ 6 ครั้ง ใน 4 เดือนแรกของปีบริการ ในระยะการกำจัดและเข้าดำเนินการตรวจเช็คและเก็บซากหนูหลังการ วางเหยื่อใน 3-4 วัน
ของแต่ละรอบบริการ จากนั้นรอบบริการจะเป็นเข้าบริการทุก ๆ 45 วัน ในเดือนที่เหลือของปีบริการ

บริการกำจัดและป้องกันปัญหาหนู Rodent Management System by bug people

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System