กำจัดแมลง โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ - Bug People

ทีมผู้เชี่ยวชาญการกำจัดแมลง จาก Bug People

Bug People ทีมบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ยุง และหนู มืออาชีพ

our teamwork service team

Bug People ปฏิบัติงานโดยทีมนักวิชาการที่จบการศึกษาทางด้านกีฏวิทยา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานในสายงานระบบวางเหยื่อและระบบผสมผสานโดยตรง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทีมบริการทุกคนจึงมีทักษะความรู้เฉพาะด้านในการสำรวจบ้านหรืออาคาร การกำจัดและการควบคุมปัญหาปลวก แมลงรำคาญและหนู

ทีมนักวิชาการผู้ที่เข้าปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้องจาก...
 • กระทรวงสาธารณสุข ในหลักสูตร "ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย
  เพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข"
 • สมาคมผู้ประกอบการกิจการกำจัดแมลง หลักสูตรขั้นพื้นฐานในการป้องกัน
  และกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ
 • หลักสูตรการกำจัดและป้องกันปัญหาปลวกใต้ดิน ด้วยระบบวางเหยื่อ
  จากบริษัทผู้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีกำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ
 • หลักสูตรการกำจัดและป้องกันปัญหาหนู ด้วยระบบวางเหยื่อ
  จากบริษัทผู้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีกำจัดหนู
© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System