กำจัดแมลง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ - Bug People

Bug People บริหารงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงตัวจริง

Bug People ทีมบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ยุง และหนู

our teamwork management team

บริหารงานโดยทีมบริหารที่มีประสบการณ์ในวงการกำจัดแมลง มากว่า 10 ปี

คุณวิภากร กิจวัฒนชัย (กรรมการผู้จัดการ)
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์ (BA) จาก Assumption University
 • จบการศึกษาปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (MBA) จาก Drake University, IOWA, USA
 • Post Graduate สาขา Graphic Design and Multimedia Design จาก
  Platt College, San Francisco, USA
ประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสารการตลาดและการตลาดจาก
 • OgilvyOne Worldwide (Thailand): CRM and Interactive Marketing
 • Firecracker Interactive Co., Ltd.: Web Site and E-business Solution
 • Innova Zone Co., Ltd.: CRM & Brand Activation
 • Marketing Communication Consulting to Dow AgroScience (Thailand) for Sentricon System in market-launching stage in year 2001 – 2003
 • Implemented full service and market channel development for Authorized Operator to Dow AgroScience from 2003 – 2007 in a position of Management Level.
ประสบการณ์ด้านงานบรรยายพิเศษ
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Brand Management, IMC in Action, and Advertising
 • วิทยากรพิเศษ บรรยายตามองค์กรต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ Brand Management,
  IMC in Action, and CRM อาทิเช่น ปูนซีเมนต์ไทย การประปานครหลวง
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • วิทยากรพิเศษภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: New Era of Pest Management Industry
ประวัติการฝึกอบรม
 • กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและ สัตว์ฟันแทะในบ้านเรือน หรือทางสาธารณสุข”
 • สมาคมผู้ประกอบการกิจการกำจัดแมลง หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ในการป้องกันและกำจัดแมลงและ สัตว์ฟันแทะ
 • ISO 9001:2000
 • Rapid Solution Conferences in Australia
 • Pest Summit 2008 (Bangkok, Thailand) and 2010 (Bali, Indonesia)
 • TRG 8 Conference 2011 (Bangkok, Thailand)
 • Ensystex Inc (Thailand)
  • - หลักสูตรการสำรวจอาคารภายใต้แนวคิด Integrated Pest Management (IPM)
  • - หลักสูตรการกำจัดและป้องกัน ปัญหาปลวกใต้ดิน ด้วยระบบกำจัดปลวกเอ๊กซ์เทอร์ร่า
  • - หลักสูตรการกำจัดและป้องกันปัญหาแมลงรำคาญ
 • Bell Laboratories Inc.
  • - หลักสูตรการสำรวจอาคาร การกำจัดและป้องกันปัญหาหนู
 • Dow AgroScience (Thailand) หลักสูตรการกำจัดและป้องกัน ปัญหาปลวกใต้ดิน ด้วยระบบวางเหยื่อเซนตริคอน
© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System