ป้องกันปลวก - Bug People

Termites will be turned away from your property every time

3 ขั้นตอนการสร้างเกราะป้องกันปลวกทางกายภาพ
  1. เทอร์ไมท์-พรูฟ ซีเมนติเชียสพาร์จ
  2. เทอร์ไมท์-พรูฟ เรซิ่น
  3. เทอร์ไมท์-พรูฟ แฟลกซี่-เจล

ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ที่ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
ประสิทธิภาพเหนือความคาดหมาย ในการป้องกันปลวก
รับประกันป้องกันปลวก นาน 20 ปี

โนวิธอร์ หยุดปลวกจากเส้นทางของมัน

 

เนื่องจากปลวกใต้ดินมีความสามารถในการทำลายล้างสูง และสามรถทำลาย
โครงสร้างหลักของอาคาร บ้านเรือนในระยะเวลาอันสั้น ไม้และวัสดุต่างๆ
ที่มีเซลลูโลส หรือแม้แต่สายไฟ ปลวกก็บุกเข้าทำลายได้อย่างไม่ลังเล

ปลวกเข้าอาคารบ้านเรือนโดยผ่านช่องทางที่ซ่อนอยู่ รวมถึงช่องว่างระหว่างกำแพงอิฐ และโครงสร้างด้านนอกอาคาร โดยช่องว่างหลังปูนซีเมนต์และทรายสำหรับฉาบ จะสลายตัวเมื่อเวลาผ่านไป ปลวกใต้ดินสามารถบุกรุกเข้ามาโดยผ่านช่องว่างด้านหลังวัสดุหุ้มรอยแตก ซึ่งเกิดขึ้นจากโครงสร้างต่อเชื่อม อีกทั้งการหดตัว ของแนวเชื่อมระหว่างท่อและพื้นคอนกรีต และผนัง และตามท่อเซอร์วิสฝังดิน ก็ยังเป็นสาเหตุของช่องทางที่ปลวกเข้ามา ดังนั้นหากเราสามารถสร้างเกราะเสริมใยเหล็ก เพื่อให้โครงสร้างอาคารบ้านเรือนไม่เสื่อมสภาพได้ง่ายๆ ปลวกใต้ดินก็จะไม่มีวันแทรกตัวขึ้นมากัดทำลายวัสดุต่างๆ หรือเฟอร์นิเจอร์
บิ้วอินท์ได้อีก

โนวิธอร์เป็นนวัตกรรมการป้องกันทางกายภาพ ที่ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
รับประกันประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการบุกรุกของปลวก
โดยการปิดช่องทางเข้าออกของปลวกด้วยเกราะป้องกันที่มีความแข็งแรง
เหมือนแกรนิต ด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

 

ติดตั้งระบบโนวิธอร์ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
เพื่อปกป้องบ้านท่านอย่างสมบูรณ์แบบ
นวัตกรรมการป้องกันปลวกทางกายภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
และสนับสนุนโดยคุณภาพระดับนานาชาติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.novithorthai.com

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System