ข่าวสาร และกิจกรรม - Bug people, Solution for termite, general pest and rodent problems.

news & activities

news & activities

 

news & activities

ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ยังประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า และการได้เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม Bug People จึงมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงานการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ยุง และกำจัดหนูภายในแนวคิดของ
Integrated Pest Management "IPM" และเน้นฝึกอบรมแก่
นักวิชาการทีมบริการให้เข้าใจหลักการของการดำเนินงานด้วยการใช้
ระบบผสมผสาน

พบกับข่าวสาร สาระน่ารู้ และกิจกรรมต่างๆที่ทีมงาน Bug People ได้จัดขึ้น
เพื่อประโยชน์ของลูกค้าคนพิเศษเช่นคุณ อีกทั้งทีมงานยังหวังว่าเนื้อหา
ในเว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์และเพิ่มความรู้เรื่องการกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ
ในด้านใดด้านหนึ่ง

รอพบกับ Blog Site ของทีมงาน Bug People ที่เต็มไปด้วยเรื่องน่ารู้
เพื่อการดูแลรักษาอาคารบ้านเรือนให้น่าอยู่สำหรับครอบครัวที่น่ารักของคุณ
อีกทั้ง Tips ต่างๆ เรื่องบ้าน เรื่องครัว "All around our house
to make the warmest home"
เร็วๆ นี้

Bug People ให้เรื่องแมลงน่ากวนใจเป็นหน้าที่ของเรา เพื่อให้คุณและครอบครัว
มีแต่ความสุข

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System