welcome to bug-people

welcome to bug-people

 

welcome to bug-people

Q: หากพบปัญหาปลวก ควรใช้วิธีใดเพื่อกำจัดปัญหาให้หมดไป

A: เราใช้เทคโนโลยีการวางเหยื่อ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถติดตามผลได้
การวางเหยื่อใช้การเลียนแบบพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวกเพื่อติดตามไปยังรัง จึงเป็นวิธีเดียวที่สามารถสลายรังปลวกได้อย่างแท้จริง โดยปลวกงานซึ่งเป็นปลวกชนิดเดียวที่ทำลายโครงสร้างอาคารบ้านเรือน และมีหน้าที่ในการออกหาอาหาร ปลวกงานจะมาหาอาหารและนำกลับไปย่อยป้อนให้ปลวกทหารและปลวกนางพญากิน เพราะปลวกทหารและปลวกนางพญาไม่สามารถกัดกินอาหารได้ด้วยตัวเอง

ด้วยพฤติกรรมตามธรรมชาติลักษณะนี้ ระบบวางเหยื่อจึงมุ่งเน้นในการกำจัดปลวกงาน เพราะเมื่อปลวกงานถูกกำจัดไปแล้ว รังปลวกก็จะถูกล่มสลายด้วย
2 สาเหตุหลัก:

1.ประชากรปลวกภายในรังจะขาดอาหารเพราะปลวกงานเริ่มทยอยตายไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่สามารถลอกคราบเพื่อเจริญเติบโตต่อไป เพราะได้รับสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในเหยื่อกำจัดปลวกซึ่งเป็นสารยับยั้งกระบวนการลอกคราบของปลวก จึงไม่มีปลวกงานนำอาหารมาป้อนรัง

2.ปลวกทหารและปลวกนางพญาที่ได้รับสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในเหยื่อกำจัดปลวก ไม่สามารถลอกคราบได้เช่นกันจึงตายในที่สุด จากนั้นรังก็ล่มสลาย

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System