กำจัดปลวก ระบบเอ็กซ์เทอร์ร่า - Bug People

กำจัดปลวก ระบบเอ็กซ์เทอร์ร่า

กำจัดปลวก ระบบเอ็กซ์เทอร์ร่า

 

กำจัดปลวก ระบบเอ็กซ์เทอร์ร่า

กำจัดปลวก ระบบ เอ็กซ์เทอร์ร่า (Exterra)

เนื่องจากปัจจุบันปลวกสร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนทั่วโลก มากว่าปัญหาอัคคีภัย เพราะปลวกถือเป็นภัยเงียบ ที่ก่อปัญหาจากภายในเนื้อไม้หรือเนื้อวัสดุต่าง ๆ มาสู่ภายนอก กว่าที่เราจะทันสังเกตุเห็นความเสียหาย วัสดุนั้น ๆ ก็มัดจะถูกทำลายไปหมดแล้ว ดังนั้นเพื่อการเลือกวิธีการกำจัดปลวกให้ได้ผลดี รวมถึงการเลือกบริษัทผู้ให้บริการ จึงมีความจำเป็นในการสร้างความรู้ และทำความเข้าใจกับลักษณะนิสัยการออกอาหารของมัน ความเป็นอยู่ ตลอดจนโครงสร้างของรัง และชนิดต่าง ๆ ของปลวก

ปลวกจัดเป็นแมลงสังคมที่แบ่งออกเป็น 3 วรรณะ ซึ่งมีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันชัดเจน โดยวรรณะ กรรมกร หรือปลวกแรงงาน มีหน้าที่หาอาหาร สร้างรัง และทำความสะอาดผนังลำตัวให้แก่ปลวกราชินีวรรณะทหารทำหน้าที่ป้องกันศัตรูที่เข้ามารบกวนประชากรภายในรัง และวรรณะสืบพันธุ์ หรือแมลงเม่านั้น จะทำหน้าที่สืบพันธุ์ โดยะบินออกจากรังเมื่อดินฟ้าอากาศเหมาะสม ทั้งเพศผู้และเพศเมีย จับคู่กัน สลัดปีก ผสมพันธุ์ และหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อวางไข่ จากนั้นแมลงเม่าเพศเมียก็จะกลายเป็นปลวกราชินี หรือที่เรียกกันว่า “ นางพญา “

จากความแตกต่างของสภาพทางชีววิทยา นิเวศวิทยา และชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงอุปนิสัยในการสร้างรัง และการกินอาหารของปลวกแต่ละชนิด สามารถจำแนกปลวกที่เรามักพบเห็นในอาคารบ้านเรือนทั่วไปได้เป็น ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

 

ปลวกที่อยู่ตามจอมปลวก (Mound-building termites) เป็นปลวกที่สร้างรัขนาดกลางถึงขนาดใหญ่อยู่บนพื้นดิน เช่นปลวกในสกุล Globitermes, Odontotermes, และ Macrotermes เป็นต้น


ปลวกใต้ดินถือได้ว่าเป็นปลวกที่สร้างความเสียหายแก่โครงสร้างอาคารบ้านเรือน และสวนมากที่สุด ดังนั้นจึงดำเินการกำจัดและป้องกันโดยใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็คือการกำจัดและป้องกันปัญหาปลวกด้วยระบบกำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ

การ กำจัดปลวก และการป้องกันการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ

 1. ระยะก่อนปลูกสร้าง และระหว่างการปลูกสร้าง (Pre-construction) จะมีการดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีในดินตามคานคอดินภายใต้อาคาร เพื่อสร้างให้ชั้นดินเป็นพิษก่อนการปูพื้นหรือเทคอนกรีต ที่เราเรียกกันว่า Soil Treatment เพื่อป้องกันปลวกจากใต้ดินให้ขึ้นมา แต่สารเคมีที่ใช้ก็จะมีฤทธิ์คงค่างในหน้าดินได้เพียงระยะหนี่งเท่านั้น ตั้งแต่ 1.5-3 ปี แล้วแต่ชนิดของสารเคมีที่เลือกใช้และสัดส่วนในการผสมสารเคมี

 2 . การป้องกันและ กำจัดปลวก สำหรับอาคารที่ปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว (Post-construction) ด้วยความรุนแรงของการเข้าทำลายของปลวกที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกและการป้องกันปัญหา

ดังนั้นระบบวางเหยื่อที่ใช้สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในกลุ่ม Insect Growth Regulator (IGR) ที่ให้ผลยับยั้งกระบวนการเจริญโตของปลวก จึงเป็นวิธีที่ให้ผลดีที่สุดในการกำจัดปลวกในระยะยาว เพราะสามารถล่มสลายรังปลวกได้อย่างแท้จริง นอกเหนือจากประสิทธิภาพมรการล่มรังแล้ว เรายังต้องการระบบกำจัดปลวกที่มีความสามารถที่จะลดความเสี่ยงของอาคารบ้านเรือนจาดภัยคุกคามของปลวกในอนาคตอีกด้วย เพราะปลวกรังใหม่จะเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาลผสมพันธุ์ หรือบ้านเรือนอาจถูกคุกคามจากปลวกรังอื่น ๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ในบริเวณใกล้เคียง


เอ็กซ์เทอร์ร่า ระบบ กำจัดปลวก แบบวางเหยื่อที่มีศักยภาพในการล่มสลายรังปลวกแบบเบ็ดเสร็จทั้งรัง จึงได้รับการคิดค้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการสร้างแนวป้องกันรอบตัวอาคาร (Interception Zone Around the Property) เพื่อตรวจสอบเส้นทางการออกหาอาหารของปลวก กำจัดปลวก และป้องกันอาคารบ้านเรือนจากการบุกรุกของปลวกรังใหม่ต่อไปในอนาคต จึงถือได้ว่าระบบเอ็กซ์เทอร์ร่า คือ ระบบกำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ ที่ลดความเสี่ยงของอาคารบ้านเรือนจากปัญหาปลวกที่มีประสิทธิภาพเหนือระบบกำจัดปลวกอื่น ๆ ในตลาดโลก


เข้าสู่ยุคประสิทธิภาพใหม่ในการดูแลปัญหาปลวกใต้ดินด้วยเทคโนโลยีการวางเหยื่อ

 

ล่มสลายรังปลวกได้เบ็ดเสร็จทั้งรัง ด้วยการใช้สารออกฤทธิ์ในเหยื่อกำจัดปลวกที่ให้ผลยับยั้งขบวนการลอกคราบของปลวก (Insect Growth Regulator)


เหยื่อ กำจัดปลวก เป็นสารกลุ่มออกฤทธิ์ช้า จึงไม่ทำให้ปลวกตายทันทีหรือตายคาเส้นทาง จึงเป็นผลให้ไม่เกิดการเปลี่ยนเส้นทางการออกหาอาหาร ดังนั้นความเสียหายจึงไม่แพร่กระจายเพิ่ม ไปทั่วอาคารสถานที่

ไม่ต้องเจาะพื้น ผนังภายในอาคารให้เสียหาย

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสัตว์เลือดอุ่น

ไม่มีกลิ่นเหม็น

 


ความแตกต่างระหว่างระบบกำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ เมื่อเทียบกับวิธีการป้องกันกำจัดปลวกชนิดอื่น

1 . กำจัดปลวก ด้วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สมุนไพรกำจัดปลวก ชนิดน้ำ ซึ่งสกัดจากพืชสมุนไพรไทย เช่น หางไหล ตระไคร้หอม ข่า ขมิ้นชัน หัว แหวหมู พริกขี้หนู เมล็ดงา และใบสาบเสือ สมุนไพร กำจัดปลวก เหล่านี้ เป็นพืชที่ปลวกไม่สามารถสร้างกลไกในการย่อยสลายสารสําคัญจากพืชเหล่านี้ได้ สารสําคัญจากพืชเหล่านี้มีผลในการควบคุมประชากรปลวกโดยกลไกที่แตกต่างกันตั้งแต่การยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อน การวางไข่ การกินอาหาร ตลอดถึงการลดการพัฒนาการของ จุลินทรีย์ในลําไส้ปลวก

 

อย่างไรก็ตามพบว่า เหยื่อที่พัฒนาจากสมุนไพรมีความชื้นสูง จึงความเสี่ยงต่อการขึ้นราได้ง่าย จึงทำให้ปลวกไม่กัดกินเหยื่อ และเปลี่ยนเส้นทางการออกหาอาหารต่อไป อีกทั้งการฉีดพ่นน้ำมันสมุนไพรยังทำให้ปลวกแพร่กระจายเส้นทางการออกอาหารเช่นเดียวกัน เพราะถือเป็นการรบกวนเส้นทางการออกหากินของปลวก

2 . กำจัดปลวก โดยใช้สารเคมี
ควรเลือกใช้เฉพาะเคมีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับการยอมรับในคุณภาพ ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีคุณสมบัติพิเศษ ในการออกฤทธิ์กับปลวกด้วยกัน 2 ทางคือ ทางปากและทางผิว ( Contact & Ingestion activity) และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

แต่การใช้สารเคมีอาจติดข้อจำกัดหลายประการ เช่น ต้องทำการเจาะพื้น ผนังให้เสียหาย เพื่ออัดสารเคมีลงดิน และเป็นการทิ้งสารพิษให้คงค้างอยู่ในอาคารบ้านเรือนในระยะหนึ่ง หลังจากความเป็นพิษเสื่อมลง พื้นผิวบริเวณนั้น ๆ อาจเกิดความเสียหายจากความชื้นของสารเคมี และเป็นเหตุให้ปลวกกลับมากัดกินในบริเวณเดิมได้อีก การกำจัดปลวกโดยใช้สารเคมีเป็นเพียงการใช้ความเป็นพิษเข้าควบคุมจำนวนประชากรปลวก ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง และจะทำให้เกิดปลวกตายคาเส้นทาง สมาชิกปลวกตัวอื่น ๆ ที่ใช้เส้นทางเดียวกันในการออกหาอาหารจึงไม่สามารถใช้เส้นทางนั้น ๆ ได้อีกแล้ว จึงทิ้ง Alarm Phoromone เตือนภัยปิดเส้นทางการออกหาอาหารนั้น ๆ และกระจายสู่บริเวณที่ไม่มีสารพิษตกค้าง จึงทำให้อาคารบ้านเรือนเสียหายเพิ่มขึ้น นี่คือข้อจำกัดของการใช้การสเปรย์สารเคมี หรือการโรยผงเคมีต่าง ๆ

 

3 . กำจัดปลวก โดยใช้เหยื่อ
เป็นการ กำจัดปลวก ที่ไม่ทำอันตรายกับสิ่งแวดล้อม คนรอบข้าง และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ในอาคารบ้านเรือน ระบบป้องกันกำจัดปลวกด้วยเหยื่อกำจัดปลวก หรือ Interception and Baiting System สามารถปกป้องบ้านจากปลวก ได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและตรงจุดที่สุด เพราะเป้าหมายหลักของระบบกำจัดแบบวางเหยื่อคือการทำลายปลวกแรงงานที่เป็นวรรณะที่หนาแน่นที่สุดในรัง และเมื่อปลวกแรงงานทะยอยตายไปหมดเพราะไม่สามรถลอกคราบได้ รังก็ล่มจากสาเหตุที่หนึ่งคือขาดอาหาร และสาเหตุที่สองในการล่มสลายของรัง คือทั้งปลวกแรงงานและปลวกทหารตายหมด พร้อมทั้งไข่ที่ปลวกราชินีวางออกมาในแต่ละวันไม่สามารถฟักเป็นตัวอ่อนได้ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มประชากรใหม่มาแทนที่ได้ รังจึงล่มอย่างแท้จริง ปลวกราชินีจะตายเพราะขาดอาหาร

 

วิธีนี้สะอาดและปลอดภัยกับตัวคุณและทุกคนในบ้าน รวมทั้งสัตว์เลี้ยง โดยไม่ส่งผลร้ายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยกำจัดปลวก และหมดกังวลกับการบุกรุกจากขบวนการใต้ดิน

เลือกใช้เทคโนโลยีที่เข้าใจและแก้ไขปัญหา กำจัดปลวก ได้ตรงจุด พร้อมได้รับการดำเนินงานโดยทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ผ่านการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยี ซึ่งมีประสบการณ์ตรงสายงาน

ระบบวางเหยื่อ เพื่อการ กำจัดปลวก ใต้ดิน / 3-step action of baiting system:

  • ตรวจหาเส้นทางการออกหาอาหารของปลวก ( Monitor)
  • วางเหยื่อ ( Baiting)
  • ล่มสลายรัง ( Elimination)

ประสิทธิภาพที่เหนือชั้น ระบบเอ็กซ์เทอร์ร่า สามารถกำจัดกลุ่มปลวกสวนได้มากถึง 6 สายพันธุ์หลักที่พบบ่อยที่สุด เช่น Odontotermes, Macrotermes, Micorcerotermes, Nasutitermes, Globitermes, and Cryptotermes จึงทำให้โอกาสที่จะใช้สารเคมีกำจัดปลวกต่ำมาก

ระบบสเปรย์สารเคมี เพื่อการ กำจัดปลวก และป้องกันปัญหาปลวกสวน อาจยังจำเป็นในกรณีที่พบปลวกสวนชนิดอื่น ๆ ในการสร้างบ้าน หรืออาคาร Maxxthor คือสารเคมีที่ได้รับการเลือกใช้เพื่อการอัดคานคอดิน (Soil Treatment) เพราะเป็นสารชนิดไล่ปลวก และสามารถคงทนในหน้าดินได้นานถึง 3 ปี มีความปลอดภัยสูง

 

วิธีการป้องกันและ กำจัดปลวก สวน

ปลวกสวนมักจะชอบกัดกินไม้ที่มีความชื้นสูง จึงชอบกัดกินรากไม้ ลำต้นของต้นไม้ และรังของมันจะอยู่ไม่ลึกมากเมื่อเทียบกับรังของปลวกใต้ดิน ในกรณีที่พบการเข้าทำลายของปลวกสวน จะดำเนินการสเปรย์สารเคมีกำจัดปลวกเบาบางเพื่อกำจัดและบรรเทาปัญหา เนื่องจากปลวกสวนยังมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์วิทยาและช่วยผลิตจุลินทรีย์ในดิน จึงไม่มีความจำเป็นต้องล่มรังเสมอไป

 

หากเป็นปลวกสวน 6 สายพันธุ์ที่สามารถกำจัดด้วยระบบเหยื่อ จะดำเนินการใช้ เอ็กซ์เทอร์ร่า ในการกำจัด

กำจัดปลวก ระบบ

เอ็กซ์เทอร์ร่า เพื่อการกำจัดปลวกใต้ดินชนิดทำลายบ้าน

กำจัดปลวก ระบบเอ็กซ์เทอร์ร่า
ตรวจหาเส้นทางการออกหาอาหาร
ของปลวก (Monitor)
© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Bug People is a business unit under management of Mabel Group Co., Ltd. offering a variety of Pest Control services, ranging from
Termite Solution, General Pest Management Solution, and Rodent Management Solution.

We are authorized operator (Thailand) to Ensystex Inc. for Exterra Bait and Interception Zone System regarding termite solution. We are also business partner to
Bell Laboratories Inc. for Rodent Management service. At Bug People, we focus on Integrated Pest Management (IPM) as our key service approach and we are proud
to implement environmental safety system to help safe the world. We care for your living quality.

You can trust our Certified Pest Management Technicians regarding pests & rodent management consultation.

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก