กำจัดปลวก หนู ยุง แมลง แมลงสาบ มด: Termite Solution, Pest Control & Management – Bug People

welcome to bug-people

welcome to bug-people

Bug People (Thailand Authorized Preferred Operator) ตัวแทนบริการอย่างเป็นทางการที่ได้รับแต่งตั้งจาก Ensystex Inc. (Headquarters in North Carolina, USA) เพื่อให้บริการกำจัดและควบคุมปัญหาปลวกใต้ดินด้วยระบบกำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ Exterra Termite Bait System

bug people คือหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท มาเบล กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้บริการทางด้านการจัดการดูแลและกำจัดปัญหา ปลวก แมลงรำคาญ และหนู โดยมีบริษัทคู่ค้าที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิเช่น Ensystex Inc. ผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีกำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ และสารเคมี กำจัดปลวกและยุง, Bell Laboratories Inc. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกำจัดหนู คุณจึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรโดย Bug People เพื่อให้ที่พักอาศัยของคุณปราศจากการกวนใจของแมลงร้ายเหล่านี้

การบริการแบ่งออกเป็น 3 แพคเกจ ดังนี้
• บริการแพคเก็จที่ 1: ระบบจัดการปัญหาปลวก รวมไว้ซึ่งการดูแลปัญหาที่เกิดจากปลวกใต้ดิน
• บริการแพคเก็จที่ 2: ระบบจัดการเรื่องปัญหาแมลงรำคาญ โดยมุ่งเน้นที่ปัญหามด แมลงสาบ และยุง
• บริการแพคเก็จที่ 3: ระบบกำจัดและป้องกันปัญหาหนู
© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System