กำจัดแมลงสาบ - Bug People

กำจัดแมลงสาบ

กำจัดแมลงสาบ

กำจัดแมลงสาบ


ไม่มีเจ้าของบ้านคนใดที่ต้องการพบเห็นแมลงสาบในที่อยู่อาศัยหรือตามอาหารของเรา เพราะแมลงสาบมีแต่ความสกปรกและเป็นพาหะนำโรคตัวฉกาจตัวหนึ่งบนโลกใบนี้ เพื่อให้โลกเราและโลกส่วนตัวของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น จึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแมลงสาบให้ถูกต้อง รวมถึงการควบคุมปริมาณจากภายนอกและภายในอาคารอีกด้วย

ทำไมบางบ้านหรือบางสถานที่จึงมีแมลงสาบมาก ในขณะที่บางบ้านก็ไม่เห็นแมลงสาบเลย ? สาเหตุและที่มาของปัญหา กำจัดแมลงสาบ มีมากมาย
อาทิเช่น

ระบบสุขาภิบาล การจัดเก็บขยะไม่ดีพอ

ท่อน้ำรอบตัวอาคารอาจไม่ได้รับการลอกท่อสม่ำเสมอ

การจัดเก็บข้าวของสัมภาระภายในและภายนอกที่ไม่เป็นระเบียบ ก่อให้เกิดความอับตามบริเวณต่างๆ

การทิ้งจาน ชาม หรือภาชนะใดๆ ที่มีเศษอาหารไว้ข้ามคืน โดยไม่ล้าง

การตกแต่งห้องน้ำภายในอาคาร และระบบท่อของอาคาร บางครั้งอาจเอื้ออำนวยต่อการเข้ามาของแมลงสาบได้


การสำรวจและการ กำจัดแมลงสาบ ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การ กำจัดแมลงสาบ ภายใต้แนวคิด IPM

 

IPM เริ่มจากการสำรวจ เพื่อชี้บ่งร่องรอยการแพร่ระบาดของแมลงสาบทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน

IPM ใช้ระบบผสมผสานระหว่างการวางเหยื่อ และการสเปรย์สารเคมี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ กำจัดแมลงสาบ และเพื่อความปลอดภัย ของผู้อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

IPM ช่วยลดปัญหาเรื่องการต้านสารของแมลงอีกด้วยวิธี กำจัดแมลงสาบ อื่นๆ ที่อาจทำได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ เมื่อเผชิญปัญหาเฉพาะหน้า

1.

ใช้ข้าวโอ๊ตหรือแป้งข้าวโพดผสมปูนปาสเตอร์อย่างละเท่า ๆ กัน โรยบริเวณที่แมลงสาบมารบกวน เมื่อแมลงสาบกินเข้าไปปูนพลาสเตอร์จะแข็งตัว ทำให้แมลงสาบตาย

2.

ใช้ผงฟูผสมกับน้ำตาลทรายอย่างละเท่าๆ กัน โรยบริเวณที่แมลงสาบมารบกวน เมื่อแมลงสาบกินเข้าไปแล้วก็จะมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร และการย่อยอาหาร

 

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Bug People is a business unit under management of Mabel Group Co., Ltd. offering a variety of Pest Control services, ranging from
Termite Solution, General Pest Management Solution, and Rodent Management Solution.

We are authorized operator (Thailand) to Ensystex Inc. for Exterra Bait and Interception Zone System regarding termite solution. We are also business partner to
Bell Laboratories Inc. for Rodent Management service. At Bug People, we focus on Integrated Pest Management (IPM) as our key service approach and we are proud
to implement environmental safety system to help safe the world. We care for your living quality.

You can trust our Certified Pest Management Technicians regarding pests & rodent management consultation.

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก